Bratislavský samosprávny kraj TU NÁJDETE TIPY NA VÝLETYTU NÁJDETE TIPY NA VÝLETY
 Nový poskytovateľ zliav - Hovoriace knihy IRS
Držitelia Rodinných pasov dostanú ku každej objednávke + jednu hovoriacu knihu zadarmo.

Máte radi knihy, ale vaše deti by sa radšej hrali s tabletom alebo telefónom? Máte pocit, že ste už vyčerpali všetky kreatívne nápady na detské hry? Zaregistrovali ste už hovoriace knihy IRS? Sú plné zvukov, básničiek, príbehov, úloh na riešenie, ale aj informácií, ktoré deti získavajú hravou formou prikladaním IRS pera na jednotlivé obrázky v knihách. Rozvíjajú kreativitu, logiku, samostatnosť, či koncentráciu. Hovoriace knihy IRS, ako aj výhodné balíčky hovoriacich kníh, nájdete iba na www.hovoriaceknihy.sk.

Knihy sú originálne slovenské produkty – autori, ilustrátori, grafika, spíker ako aj tlač kníh sa uskutočňuje na Slovensku. Vydavateľstvo počas obdobia 5 rokov vydalo vyše 60 titulov pre deti od 3 rokov až po dospelých. Hovoriace knihy zábavnou formou motivujú deti k riešeniu úloh na základe vypočutého. Deti spájajú vizuálnu informáciu s tým, čo počujú. Rozvíjajú si tak audiovizuálnu pamäť, trénujú pozornosť i obrazotvornosť. IRS hovoriace knihy sú unikátne v oblasti vzdelávania cudzích jazykov. Sprostredkovávajú originálnu výslovnosť a intonáciu. Deti sa formou hry učia a osvojujú si porozumenie hovorového slova bez toho, aby si to uvedomovali. Knihy obsahujú bohatú slovnú zásobu tak v slovenčine ako aj v angličtine, nemčine i maďarčine.

Držitelia Rodinných pasov dostanú ku každej objednávke + jednu hovoriacu knihu zadarmo.