ŠŤASTNÝ DEŇ MATIEK 🌷🌹🌺🌸🌼🌻


za deň


ŠŤASTNÝ DEŇ MATIEK 🌷🌹🌺🌸🌼🌻
 
Milé mamy, staré mamy, krstné mamy: prajeme VÁM všetkým krásny sviatočný deň!
...
Na rôznych miestach sveta sa vzdáva úcta mamám a materstvu v rôzne dni. U nás je to tradične v druhú májovú nedeľu. Prvotná myšlienka medzinárodných a pravidelných osláv tohto sviatku vznikla ešte v roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej, bojovníčky za práva matiek.
...
Prvá oficiálna oslava Dňa matiek sa konala v roku 1914 a podpísal sa pod ňu americký prezident Woodrow Wilson.
...
Britské maminy oslavujú tento sviatok v 4. pôstnu nedeľu. Vychádza to zrejme z tradície zo 16. storočia, keď
mnoho chudobných ľudí slúžilo v domácnostiach bohatých pánov ďaleko od domova. Aby sa mohli vrátiť na chvíľku domov pod ochranné materské krídla, dostávali na tento deň voľno zo služby.
...
Netreba ale zabúdať ani na otcov. Tí svoj sviatok oslávia
v tretiu júnovú nedeľu.
logo Tour Centrope logo BSK