Bratislavský samosprávny kraj TU NÁJDETE TIPY NA VÝLETYTU NÁJDETE TIPY NA VÝLETY
5.00% zľava na pobytové aktivity organizované Fotoklubom ATELIÉRu FANTÁZIE, o. z. ako sú worshopy - Fotocampy a Fototábory. Fotoklub pre deti vo veku od 8 do 18 rokov, zameraný na vzdelávacie aktivity v oblasti fotografie a filmu. Aktivity, prostredníctvom ktorých ATELIÉR FANTÁZIE napĺňa svoje ciele sú: detský fotoklub, kde sa deti stretávajú počas školského roka počas víkendov každých 14 dní, Fotocampy - víkendové pobytové workshopy pre deti a ich rodičov ako aj Letné pobytové Fototábory. 
ATELIÉR FANTÁZIE o. z. - detský fotoklub