Bratislavský samosprávny kraj TU NÁJDETE TIPY NA VÝLETYTU NÁJDETE TIPY NA VÝLETY
10% zľava na programy z ponuky www.dennetabory.sk Zľava sa nevzťahuje na poistenie a doplnky. Pomáhame vytvárať deťom to, čo Vaša zaneprázdnenosť nedovoľuje uskutočňovať. 
Denné tábory