Maľované Vajnory – Rodinný dom na Roľníckej 276


pred 3 týždňami


Placeholder image
 
Spoznajte históriu nášho regiónu! Zavítajte do Vajnor, kde v starorodičovskom dome pani Janky Belovičovej objavíte
nástennú maľbu z roku 1948 od ľudovej umelkyne - Kataríny Brúderovej. Jej pozostatok sa vyníma v modernej kuchyni ako pamiatka na dedka Štefana Feketeho, ktorý si maľbu objednal.
...
Vajnorský ornament sa tak aj vďaka pani Brúderovej dostal do povedomia a môžeme bez preháňania povedať, že je skutočne legendárny a žije dodnes.
...
Vo dvore domu sa nachádzajú ďalšie artefakty, pripomínajúce minulosť: vyšívané vankúše, obrázky, či keramika s vajnorským ornamentom.
VIDEOPOZVÁNKU SI POZRITE TU: https://bratislavskykraj.sk/malovane-vajnory-rodinny-dom-na-rolnickej-276/
logo Tour Centrope logo BSK