Bratislavské mineralogické dni - 4.10. od 9:00 do 15:00


pred 2 mesiacmi


Bratislavské mineralogické dni - 4.10. od 9:00 do 15:00


Predstavujú jednu z najväčších výstavných akcií v SR zameranú na minerály, fosílie, šperky z drahých a ozdobných kameňov a meteority. Viac ako 50 vystavovateľov zo SR, ČR, Maďarska, Poľska a Nemecka ponúka možnosť nahliadnuť do sveta neživej prírody, krásy minerálov, fosílií, drahých kameňov a meteoritov.

logo Tour Centrope logo BSK