Karloveské hody - 22. - 24.9.2023


pred 9 mesiacmi


Karloveské hody - 22. - 24.9.2023

 

Aj tento rok sa môžete tešiť na Karloveské hody s tradičnými aktivitami na Námestí sv. Františka aj výborným kultúrno-zábavným programom v Líščom údolí či mnohými sprievodnými podujatiami v rámci mestskej časti.

Program:

Piatok 22.9.

Námestie sv. Františka

14:00 Viazanie hodových strapcov

15:00 Senioranka

15:30 ZUŠ Jozefa Kresánka

16:00 The Crownies

17:00 Otvorenie Karloveských hodov

17:15 Hodový sprievod s Rytmikou

 

Park SNP/ Líščie údolie

18:00 Heľenine oči

19:00 Tanec ulice

19:30 Tusté Baletky

20:30 Svetelná šou Stana Mečiara

21:00 DJ EKG

 

Kostol sv. Michala Archanjela

18:00 Svätá omša za zosnulých Karlovešťanov

19:00 Sprievod ku krížu

 

Sobota 23.9.

Park SNP/ Líščie údolie

14:30 DFS Čečinka a FS Čečina

15:00 Srandabanda show

16:.00 Škola breaku

16:30 Darkness positive

17:30 Ukáźka rytierskych súbojov

18:00 Puding pani Elvisovej

19:00 Karloveské tanečné centrum

19:30 Korben Dallas

20:30 Krst knihy Premeny Karlovej Vsi

21:00 Lavagance

 

PROGRAM vo Vodárenskej záhrade

10:00 Otužovanie: Aj tento rok sa pre nadšencov otužovania uskutoční prednáška spojená s otužovaním v Karloveskom ramene s certifikovanou lektorkou metódy Wima Hofa – Michaelou Davidovič.

 

PROGRAM v Karloveskej knižnici

10:00 - 16:00 Jesenná knižná burza: Nájdite svoj knižný poklad medzi knihami, ktoré sa nezmestili do políc Karloveskej knižnice.

 

ŠPORTOVÉ PODUJATIE

8:00 - 18:00 Karloveský YessPizza Cup 2023 (Futbalové ihrisko Molecova)

Celodenný turnaj v malom futbale: Turnaj v štyroch kategóriách /do 15 rokov, 15 -19 rokov, dospelí, V.I.P. mediálny turnaj/. Prihlasovanie do 11.9. na yesspizza@badubravka.sk alebo 0944 698 875. Poplatok 10€ hráč (zahŕňa celodenné občerstvenie a pitný režim).

* NEDEĽA 24.9. *

Kostol sv. Michala Archanjela

11.30 h Slávnostná svätá omša

Park SNP/ Líščie údolie

(moderuje Ivan BINĎO Bindas)

14.00 h Paci Pac

15.00 h FS Dolina

16.00 h Veternica

16.30 h Janais

17.30 h CirKusKus BOOM

18.00 h Pokáč

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Sobota a nedeľa 10.00 h - 17.00 h

* Hodový vláčik *

Každú hodinu z konečnej zastávky Kuklovská do Líščieho údolia /v sobotu 13.00 -18.00 h a v nedeľu 13.00 -17.00 h).

* Stan mestskej časti *

Stretnite sa so zástupcami mestskej časti pri káve či koláčiku.

* Prezentácia techniky verejno-prospešných služieb *

Pre deti aj rodičov svoju techniku vystavia a záujemcov povozia pracovníci VPS na strojoch, ktorými kosia trávu či odhŕňajú sneh.

* Komunitná ulička *

Prezentácia miestnych komunít a združení, vďaka ktorej sa môžete viac dozvedieť o ich tvorbe a činnosti.

Mediálny partner podujatia: Rádio Sity

Partner podujatia: CK Daka - cestovná kancelária

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.

Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a Kamel Klub a v periodiku Karloveské Noviny, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach v súlade s § 12 ods. 3 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

logo Tour Centrope logo BSK