Medzinárodný deň múzeí - 14.5.2022, Malokarpatské múzeum v Pezinku


pred 2 týždňami


Medzinárodný deň múzeí - 14.5.2022, Malokarpatské múzeum v Pezinku

 

Počas 18. ročníka podujatia Európska noc múzeí a galérií pre vás pripravili zaujímavý program aj v Malokarpatskom múzeu v Pezinku.

Tu je:

Od 14:00 do 20:00 - prehliadka expozícií múzea - Príbeh vína, Dejiny vinohradníctva a vinárstva v Malých Karpatoch

Od 14:30 do 16:00 a od 17:00 do 18:30 - interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej" s tvorivými dielňami, ktorý vám priblíži život našich predkov v dobe kamennej.

Program sa venuje poznaniu doby kamennej, dôležitým objavom a životu našich predkov v malokarpatskom regióne. Doba kamenná, nazývaná aj doba medená spadá do 4. tisícročia pred Kristom. V tvorivých dielňach si budete môcť vyrobiť jednoduché medené šperky z drôtu či vyskúšať si suché plstenie vlny.

Počas podujatia bude Malokarpatské múzeum v Pezinku otvorené od 14:00 do 20:00. Vstupné sa platí len v prvom navštívenom múzeu, 5 €/osoba. Platí pre prehliadku expozícií. Vstupné na interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi?" je 2 €/osoba.

logo Tour Centrope logo BSK