Noc múzeí a galérií na Hrade Červený Kameň – 14.5.2022 od 20:00 do 23:00


pred 2 týždňami


Noc múzeí a galérií na Hrade Červený Kameň – 14.5.2022 od 20:00 do 23:00

 

Ústrednou témou podujatia bude obdobie baroka. Počas tohto obdobia boli interiéry hradu inovované freskovou výzdobou pod vedením Carpofora Tencallu. Počas podujatia bude fresková výzdoba predstavená divákom v netradičnom scénickom nasvietení, ktoré v spojení s večernou atmosférou podujatia umocní dominantné pôsobenie Tencallovej práce v hradných interiéroch. Popri vizuálne hudobnom zážitku bude mať návštevník možnosť odborne sa oboznámiť aj so širšími kontextami doby. Kurátori múzea prostredníctvom otvorenej prednášky ponúknu výklad objasňujúci spoločenskú situáciu, vzťahy medzi rodom Pálfi a vládnou dynastiou Habsburgovcov a predovšetkým to, ako sa tieto vzťahy podpísali na prestavbe a výzdobe hradu. Samostatnou témou dopĺňajúcou stavebné zásluhy Mikuláša IV. na Hrade Červený Kameň je plánovaná prestavba hradu na základe projektov Giuseppeho Priamiho. Sprievodným podujatím hlavného programu odohrávajúceho sa v priestoroch hradnej expozície, bude program orientovaný na detského návštevníka a jeho vnímanie výtvarného umenia.

logo Tour Centrope logo BSK