Plenér s Ladonom – 1., 8., 15., 22.8. od 16:00 do 18:00, Medická záhrada


pred týždňom


Plenér s Ladonom – 1., 8., 15., 22.8. od 16:00 do 18:00, Medická záhrada

Okrem kresby konkrétnych objektov, drevín a bezprostredného okolia Medickej záhrady si

deti vyskúšajú výtvarné hry, cvičenia, rôzne výtvarné techniky a netradičné materiály.

Prihlasovanie na: atelierladon.sk. Počet detí v skupine je limitovaný. Vstup zdarma. Ateliér Ladon je partner Rodinných pasov a jeho držitelia majú zľavu 5% na kurzy pre verejnosť (keramika pre deti a dospelých a kurzy pre rodičov s deťmi, kurzy výtvarnej tvorby pre dospelých) a 10% na kurzy keramiky a výtvarné tvorby pre seniorov.

logo Tour Centrope logo BSK