Často kladené otázky

Koľko stojí karta Rodinný pas?

Registrácia je zdarma a všetky náklady spojené s vystavovaním kariet a pod. sú hradené Bratislavským samosprávnym krajom.

Musí mať registrovaná rodina obidvoch rodičov?

Nemusí. Ako rodina sa môžu registrovať i nezosobášení partneri, samoživitelia, osoba majúca dieťa v starostlivosti a pod.

Kto môže byť držiteľom Rodinného pasu?

Držiteľmi sú rodičia/rodič, pri uplatnení zľavy musí byť prítomný vždy aspoň jeden rodič. V opačnom prípade nie je poskytovateľ povinný zľavu poskytnúť.

Ako dlho trvá dodanie karty?

Vyhotovené karty zasielame spravidla najneskôr do 14. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa uskutočnila registrácia.

Môže sa zaregistrovať i rodina z iného kraja?

Rodinný pas a projekt Family Net je určený pre rodiny z Bratislavského samosprávneho kraja.

Čo máme vyplniť pri registrácii do kolónky meno rodiny?

Pokiaľ majú všetci členovia rodiny rovnaké priezviská, uvedie sa toto meno v správnom tvare aj do mena rodiny, napr. Jana Kováčová a Daniel Kováč - rodina Kováčová, Eva Malá a Peter Malý - rodina Malá. Pokiaľ sa vyskytujú v rodine dve rôzne priezviská, uvedú sa obe so spojkou "a", napr. rodina Kováčová a Malá.

Ako uviesť na kartu meno držiteľa?

Na zadnej strane pasu nájdete miesto pre vyplnenie mena držiteľa - vyplňte ho paličkovým písmom a ak zostane voľné miesto, tak sa aj podpíšte.

Čo robiť pri zmene údajov?

Ak zmeníte adresu bydliska, dajte nám, prosím, vedieť. Vyhnete sa tak nedoručeniu zásielky. Môžete nám napísať na info@rodinne-pasy.sk. Na tejto adrese nám tiež môžete oznámiť aj zmenu iných údajov, napr. ak zmeníte e-mailovú adresu alebo kontakt.

logo Tour Centrope logo BSK