Firma

Registrácia pre firmy

Ponúkame možnosť zapojiť sa do projektu Rodinné pasy firmám z Bratislavského kraja. Snažíme sa neustále rozširovať okruh poskytovateľov zliav pre držiteľov Rodinných pasov.

Nárast počtu registrovaných rodín ponúka možnosť nárastu potenciálnych zákazníkov vašej firmy. Firmám zapojeným do projektu bezplatne ponúkame:

Zaregistrujte prosím Vašu firmu vyplnením a odoslaním formulára.

Registračný formulár pre firmy

Informácie o firme


Vaše osobné údaje


Doplňujúce informácie

logo Tour Centrope logo BSK