Aktivity pre deti - YAMAHA CLASS, využívajúca prvky hudobnej školy YAMAHA


zľava
Voľný čas a hobby

    zľava: 7% 


7% na školné

http://www.aktivitypredeti.sk

+421 917 314 647, +421 907 178 245

yamaha@aktivitypredeti.sk

Latorická 4, Bratislava

Bratislavský kraj, SVK

logo Tour Centrope logo BSK