Staromestská knižnica


zľava na registráciu pre rodinu

Rodina, ktorá je držiteľom rodinného pasu získa zvýhodnenú rodinnú registráciu za 4 €. Každý člen rodiny v spoločnej domácnosti (mama, otec, deti, prípadne starí rodičia) získa svoj vlastný čitateľský preukaz. Dospelý člen rodiny po vyplnení prihlášok za všetkých členov rodiny uhradí ročný registračný poplatok vo výške 4 €, ostatní členovia rodiny budú zaregistrovaní bezplatne. Platnosť čitateľského preukazu je 365 dní od vystavenia.


Staromestská knižnica

Staromestská knižnica je verejnou knižnicou, rozpočtovou organizáciou MČ Bratislava-Staré Mesto. Knižnica poskytuje svojim používateľom knižnično-informačné služby prostredníctvom svojich 5 pracovísk (centrálna knižnica na Blumentálskej 10/a, pobočky na Panenskej 1, Záhrebskej 8, Západnom rade 5 a Karadžičovej 1), v letných mesiacoch prevádzkuje sezónne pracovisko – letnú čitáreň v Medickej záhrade.

Od roku 1958 poskytuje služby pre všetky vekové kategórie používateľov od najmenších detí a po dôchodcov.

Čítatelia majú k dispozícii knihy a časopisy v slovenskom aj cudzom jazyku, e- knihy a časopisy v slovenskom aj cudzom jazyku, e-knihy, databázy, počítače a wifi pripojenie, spoločenské hry a tematické rozprávkové kufríky pre deti, v centrálnej knižnici na Blumentálskej sa nachádza detský kútik.

Okrem budovania fondov knižnica organizuje aj množstvo podujatí. Pozornosť sústreďujeme na rozvoj čitateľskej gramotnosti detí a mládeže, podporu rodinného čítania, zmysluplné trávenie voľného času, odstraňovanie informačných bariér pre občanov s akýmkoľvek znevýhodnením a odstraňovanie dôsledkov spoločenskej izolácie seniorov. Deťom sú určené projekty Môj prvý čitateľský preukaz, Čítame s najmenšími, Čítanie nás baví, Bezpečne s knižnicou, Einsteinova akadémia, Mladý archeológ, Prešporské tingli-tangli. Pre seniorov organizuje kurzy IT gramotnosti Internet a e-mail pre seniorov, Mobil a aplikácie pre seniorov, Tréningy pamäti, Donáška kníh.

V Starom Meste celoročne prevádzkujeme knižné domčeky (little free library) - v Medickej záhrade, pred ZŠ na Mudroňovej a v Prüger-Wallnerovej záhrade.

 

Viac informácií: www.starlib.sk 

Uplatniť zľavu

Ak si chcete uplatniť zľavu u tohoto poskytovateľa, vyplňte prosím svoje číslo karty a potvrďte.

https://www.starlib.sk

00421255422268

kniznica@starlib.sk

Blumentálska 10/a
81441 Bratislava

Bratislavský kraj, SVK

logo Tour Centrope logo BSK