Obľúbená turistická zastávka Malý Slavín obnovená


pred rokom


Placeholder image

Areál Malého Slavínu - obľúbenej turistickej destinácie je obnovený! Konštrukcia nenápadných tenkých a pritom pevných stĺpov, drevené prestrešenie so spádovaním dažďovej vody a veľkorysejší priestor na sedenie sa nachádza na trase medzi Záhorskou Bystricou a Račou. Na obnove sa podieľalo Hlavné mesto Bratislava podľa návrhu Bakyta architects. Obľúbená zastávka turistov, športovcov, rodičov s deťmi či seniorov ponúka oveľa lepšie možnosti pre voľnočasové aktivity. Záverečné úpravy zelených plôch sa urobia hneď, ako to počasie dovolí.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR; Foto: Marek Velček

logo Tour Centrope logo BSK