V Malých Karpatoch postavili pozorovňu zvierat Vydrica


pred 2 rokmi


Placeholder image

 

V lesoch okolo Bratislavy vznikla nová pozorovňa zvierat menom Vydrica. Citlivo zasadená do prostredia krásneho lesoparku je ideálnym miestom na nerušené porozovanie zvierat. Zároveň slúži ako posedenie pre okoloidúcich, kde sa môžu občerstviť a nájsť úkryt pred nečasom.

Pomenovanie pozorovne je odvodené od tamojšej lokality, keďže sa nachádza v území, kde pramení vodný tok Vydrice. Ide o jedinečné územie charakteristické nepokosenými lúkami, pňami bývalých vzrastlých stromov, popadanými stromami a krovím. Spozorovať tu môžete divú zver napríklad daniele, muflóny, diviaky, líšky alebo bažanty. Pozorovňa má asi 13 metrov štvorcových. V pešej dostupnosti je Pánova lúka, Studnička Zbojníčka a Malý Slavín. Pozorovateľňu nájdete medzi Červeným krížom a lokalitou U Slivu, presnú polohu Mestské lesy naschvál neuvádzajú.

Viac info TU: https://bratislavskykraj.sk/v-malych-karpatoch-na-trase-medzi-racou-a-mariankou-postavili-pozorovnu-zvierat-vydrica/

logo Tour Centrope logo BSK